Vytlačiť tútor stranu

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

FAKTÚRY

Táto časť stránky momentálne prebieha rekonštrukciou.

 Faktúry 2012

 

 Faktúry 2011

 

 Objednávky 2012

 

 

 

 ZMLUVY 2012:

Číslo zmluvy:    Zmluvný partner:                    Predmet zmluvy:                           Dátum podpisu:
1.12                    T-com                                     Volací program Biznis uni             11.6.2012
2.12                    SSE                                         Produkt Aktiv24                             13.6.2012
3.12                   ZŠ s MŠ O.Štefku Varín          Prenájom telocvične                        1.10.2012

4.12.                   Datalan, a.s. Bratislava          WP                                                   28.11.2012

 

 ZMLUVY 2012:

1.13                    Datalan, a.s. Bratislava           APV                                                  19.12.2012

3.12                     Dodatok č.1        prenájom TV futbalistami- mimo rozpis                19.2.2013

3.12                     Dodatok č.2        prenájom TV počas jarných práz.-mimo rozpis     19.2.2013

3.12                     Dodatok č.3        prenájom TV futbalistami-mimo rozpis                 21.2.2013

3.12                    Dodatok č.4         prenájom TV mažoretkami-mimo rozpis               22.2.2013

2.13                    Obec Lysica         poskytnutie dotácie                                              19.4. 2013

3.13                    Obec Divina         poskytnutie dotácie                                               23.5. 2013 

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000.-€ za 1.polrok 2012:

Por.číslo:     Suma v €:          Predmet:                       Dodávateľ:                          Dátum prijatia:

1.                 1 879,20.-€        Preprava futbalistov     Ján Hodoň, Varín                14.6. 2012
            
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000.-€ za 2.polrok 2012:           
  3.             1 656,88.-€         Refundácia plynu          ZŠ s MŠ Varín                    28.12. 2012

  2.             1 742,60.-€         Preprava futbalistov      Ján Hodoň, Varín                 5.11. 2012

  1.             1 026,25.-€         Lezecké pomôcky          Schlamberger, Ľubľana     16.10. 2012


Predchádzajúca stránka: ROZVRH ČINNOSTI Z.Ú.
Ďaľšia stránka: Prednáška Stanislava Cabadaja